Kongres Muzyki Liturgicznej

Kochani,

Dziś chciałem Was serdecznie zaprosić na I Diecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej. W 20-letniej historii naszej diecezji bielsko-żywieckiej to najważniejsze wydarzenie muzyczne. Oby nas – muzyków kościelnych – było na kongresie jak najwięcej! Zapraszam także muzyków z innych diecezji, zwłaszcza z sąsiednich: katowickiej i krakowskiej.

Plan Kongresu Muzyki Liturgicznej

21-23 X 2012 r. Bielsko Biała

21 X 2012 r. Niedziela (Dzień Muzyki Liturgicznej w Parafii)

19.30 – kościół NSPJ adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z medytacjami organowymi – dr hab. I. Wyrwa (KUL)

 

22 X 2012 r. Poniedziałek (Obrady Kongresowe)

10.00   Rozpoczęcie sympozjum w auli Kurii Diecezjalnej

Powitanie uczestników i przedstawienie programu Kongresu – ks. dr Sławomir Zawada

Przemówienie Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego

Słowo Prezesa SPMK – ks. prof. dr hab. Antoni Reginek (WT UŚ Katowice)

Słowo Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych – o. dr Nikodem Kilnar

10.30   Wykład: „Dlaczego chorał gregoriański“? – ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak

11.15   Przerwa na kawę

11.30   Praca w grupach – wprowadzenie ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko

  1. Rola organisty, kantora i psałterzysty – prowadzący ks. dr Wiesław Hudek
  2. Rola zespołów śpiewaczych – prowadzący ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
  3. Udział orkiestr i muzyka instrumentalna w liturgii – prowadzący ks. dr Krzysztof Borowiec

13.00-14.30 Przerwa w obradach

14.30      Spotkanie podsumowujące pracę w grupach

16.00   Msza św. w Katedrze św. Mikołaja – przewodniczy Ks. Bp dr Piotr Greger

Koncert organowy – dr Henryk Botor

 

23 X 2012 r. Wtorek

10.00   II część sesji naukowej poświęconej chorałowi gregoriańskiemu

Wykład:  Semiologia gregoriańska – Ks. dr Mariusz Białkowski (AM Poznań)

10.45   Przerwa na kawę

11.15   Zajęcia praktyczne interpretacji chorału wg. Graduale Triplex – Ks. dr M. Białkowski

13.00   Msza św. na zakończenie Kongresu kościół NSPJ.