ALLELUJA!!!

Kochani!

Życzę Wam wielu łask od Zmartwychwstałego! Niech paradoks pustego grobu opromienia trudy codziennego życia i nadaje im właściwy sens. Wielkanocnego optymizmu i prawdziwej siły płynącej od Tego, który jest jej Twórcą!