Alleluja!

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Niech te słowa Wielkanocnej Sekwencji napełniają nas radością, a prawda o Zmartwychwstaniu niech będzie dla nas źródłem siły i opromienia naszą, często szarą, codzienność.

Wesołego Alleluja!