Alleluja!

Kochani!

Życzę Wam, byście w Waszym życiu potrafili zmartwychwstawać z Waszych dołków, problemów, grzechów czy nałogów; byście – wzorem naszego Pana – obudzili się do nowego życia, życia w Łasce i Pokoju.

Wielu Łask od Zmartwychwstałego!

Paweł